Podstawowe dane

Stowarzyszenie zwykłe pn. Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej
ul. Stefana Dembego 20/4
02-796 Warszawa

NIP: 9512416211
REGON: 364863963

Bank Pekao
Nr 96 1240 6218 1111 0010 6896 3829