Członkowie

Zarząd Stowarzyszenia

Aleksander Temkin (przewodniczący)
Monika Helak (wiceprzewodnicząca)
Mateusz Kalinowski
Mateusz Piotrowski
Michał Pytlik
Katarzyna Wierzbicka

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Maria Starnawska (przewodnicząca)
Krzysztof Braun
Jan Orzechowski

Członkowie

Zofia Sajdek
Filip Konopczynski
Barbara Brzezicka
Anna Kordasiewicz
Ryszarda Cierzniewska
Karolina Bielenin-Lenczowska
Kamil Lipiński
Hanna Maria Zagulska
Monika Kostera
Piotr Szenajch
Andrzej de Lazari
Miłosława Stępień
Maciej Karczewski
Michał Pospiszyl
Filip Leśniewicz
Aleksander Madyda
Justyna Kościńska
Piotr Stec
Adam Ostolski
Marta Tymińska