01 Mar

Samodzierżawie 2.0

1 marca o godzinie 12:00,  przed budynkiem Politechniki Warszawskiej, obyła się konferencja prasowa Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.

Co najmniej od 2005 roku rola ciał kolegialnych uległa znacznemu osłabieniu na rzecz decyzji ciał jednoosobowych. Projekty wytypowane przez Ministerstwo nauki zakładają, że konieczne jest zlikwidowanie nawet tej resztkowej roli ciał kolegialnych.

Najdalej idzie tu zespół Instytutu Allerhanda i poznański zespół prof. Marka Kwieka z UAM.  Propozycję zespołu SWPS nie są tak drastyczne. W parze z wyborem pionowego, autokratycznego modelu zarządzania uczelniami projekty te propagują uzależnienie uczelni od jej zewnętrznych partnerów, w tym samorządowych, łącznie z oddaniem im decydującej roli w wyborze rektora zarządzającego uczelnią. Zespoły rekomendują  powołanie rad zarządzających uczelnią, przejmujących większość dzisiejszych kompetencji Senatu. Zespoły pozostawiają możliwość wpływu Ministra na wybór członków rad zarządzających uczelnią.

Stanowczo sprzeciwiamy się absurdalnemu poglądowi, że jednym z podstawowych problemów polskiej nauki jest nadmiar demokracji. Feudalizm, oligarchia to nie demokracja. Jednym z podstawowych problemów polskiej nauki jest strach, konformizm naukowy i uzależnienie od patronów. Dlatego proponowane rozwiązanie gaszą ogień benzyną.

Model rektora-autokraty wybieranego w konkursie rozpisywanym przez radę powierniczą składającą się m.in z przedstawicieli samorządów, polityków i pracodawców w warunkach narastającej polaryzacji politycznej będzie miał fatalne skutki społeczne.

Nie uważamy, że  interesariusze zewnętrzni powinni zatrzymać się na progu uczelni i go nie przekraczać. Ich głos jest ważny. Niewątpliwie, również federacyjny model zarządzania uczelniami jest problemem, wskazywanym np. przez związki zawodowe.

Potrzebna jest taka zmiana, która nie doprowadzi do pełnego uzależnienia uczelni od zewnętrznych partnerów, uzależnienia które może mieć polityczne przełożenie na wybór władz i działania uczelni.

Czytaj dalej

21 Lis

Nominacja

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej Aleksander Temkin został nominowany do poszerzonego składu Narodowej Rady Rozwoju. Decyzję Prezydenta o rozszerzeniu składu i dotychczasowej formuły Narodowej Rady traktujemy jako potwierdzenie działań całego środowiska i zachętę na przyszłość, oraz wyraz uznania dla trzyletniej już pracy, dla naszych diagnoz, rozpoznań i postulatów. Cieszymy się z tej decyzji i mamy nadzieję na owocną pracę w poszerzonym składzie Narodowej Rady.

27 Paź

Algorytm finansowania uczelni

ROZPOZNANIE

Nasi eksperci wskazują, że reforma finansowania uczelni doprowadzi do cięć kadrowych na dużą skalę na większości uniwersytetów w miastach wojewódzkich, z powodu braku rozwiązań zmniejszających i bardziej równomiernie rozkładających jej koszty.

Sądzimy, że osłabienie uczelni wojewódzkich jest jednym z zakładanych celów reformy.

Czytaj dalej

25 Paź

List otwarty

Warszawa, 25 października 2016 r.

Zarząd Krajowy Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

Zwracamy się do Państwa ośmieleni deklaracją programową o zaangażowaniu w działania na rzecz polskiej państwowości. Walka o dobre państwo nigdy nie ma końca. Polska myśl konserwatywna, do której Polsce Razem jest tak blisko, wskazywała na liczne słabości naszego stosunku do państwa i prawa. Pogarda wobec standardów, niechęć wobec procedur, lekceważenie prawa, klientelizm, nepotyzm – w tych przywarach ideowi antenaci Polski Razem upatrywali kryzysu niepodległego bytu Rzeczypospolitej. Jesteśmy pewni, że ich wartości są również Państwa wartościami.

Dlatego ufamy, że skorzystają Państwo z możliwości odcięcia się od działań Prezesa Zarządu PRZP Jarosława Gowina i oczyszczenia dobrego imienia partii. Decyzja Prezesa PRZP o przyznaniu milionowej nagrody w konkursie ministerialnym senatorowi koalicyjnej partii jest psuciem państwa. Za publiczne pieniądze Prezes Polski Razem buduje klientelistyczne sieci. Celem jest budowanie własnego zaplecza politycznego – i do tego posłużyły te środki. Przyzwyczailiśmy się do kolonizowania przez polityków rad nadzorczych spółek państwa. To praktyka potępiana werbalnie przez liberalne i konserwatywne partie, służąca budowaniu stronnictw, nagradzaniu „swoich” za pieniądze podatników. Jarosław Gowin wprowadza tę metodę do świata nauki.

Wierzymy, że zarząd Polski Razem składa się z prawdziwych i zatroskanych losem państwa patriotów. Wierzymy, że głęboko boleją Państwo nad działaniami przyczyniającymi się do triumfu kolesiostwa w kolejnej dziedzinie życia społecznego. Wyciągamy do Państwa rękę, oferując okazję do odcięcia się od tej decyzji.

pozostajemy z szacunkiem

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

W pierwszej wersji listu omyłkowo podpisaliśmy list do Zarządu partii Polska Razem jako Zarząd KKHP. Niestety, zdarzyło się to bez konsultacji z dwiema członkiniami Zarządu – Hanną Jóźwicką i Małgorzatą Jacyno. Hanna Jóźwicka i Małgorzata Jacyno zdecydowały się zawiesić swoje członkostwo w KKHP. Serdecznie przepraszamy za wprowadzenie Państwa w błąd.

04 Paź

Informacja prasowa

„Dzisiaj to państwo bankrutuje, nie ukrywam, ku mojej radości” – podkreślał w wywiadzie udzielonym Liberte w 2013 roku obecny minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin. Dziś, po roku od objęcia przez niego urzędu, bankructwo to widać tym wyraźniej w kierowanym przez niego resorcie. Jak wynika z danych Raportu Szanghajskiego, polskie uniwersytety odnotowały spadek do ostatniej, czwartej setki ujmowanej w rankingu.

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej wspólnie ze stowarzyszeniem Miasto jest Nasze zorganizował dziś konferencję mającą podsumować rok urzędowania resortu Jarosława Gowina. Zgodnie z deklaracjami PiSu, obecny rząd miał różnić się od swoich poprzedników braniem odpowiedzialności za stan poszczególnych sfer życia społecznego. W tym kontekście, minister Gowin jawi się coraz częściej jako enfant terrible tej administracji. Jego działania radykalizują jeszcze neoliberalną linię reform zapoczątkowaną przez polityków PO. Proponowany przez ministerstwo nowy sposób podziału dotacji dla jednostek naukowych doprowadzi do wzmocnienia słynnego podziału na Polskę A i Polskę B, metropolię i prowincję. Choć obietnica zasypywania tego podziału była jednym z fundamentalnych założeń polityki społecznej PiS, propozycje ministra Gowina wydają się skutecznie kontrować te plany.

Czytaj dalej

04 Paź

List otwarty

Szanowny Pan Prezydent RP Andrzej Duda

Szanowna Pani Prezes Rady Ministrów RP Beata Szydło

Szanowny Pan Wiceprezes Rady Ministrów RP Jarosław Gowin

Szanowny Pan Poseł Ryszard Terlecki, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Szanowny Pan Poseł Sławomir Neumann, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska

Szanowny Pan Poseł Paweł Kukiz, Przewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz’15

Szanowny Pan Poseł Ryszard Petru, Przewodniczący Klubu Poselskiego Nowoczesna

Szanowny Pan Poseł Władysław Kosiniak Kamysz, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

LIST OTWARTY O „PRAWDZIWEJ REFORMIE UNIWERSYTETU”

Czytaj dalej

04 Paź

Informacja prasowa

Dekada zwijania państwa w edukacji

Na konferencji prasowej organizowanej 4. października przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej wraz ze stowarzyszeniem Miasto jest Nasze poruszymy problem nasilającego się kryzysu państwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Będzie to pierwsza okazja do podsumowania działań ministra Jarosława Gowina blisko rok po objęciu przez niego urzędu.

Nasze wystąpienie, podczas którego zaprezentujemy wspólny głos istotnej części środowiska naukowego w sprawie reform niezbędnych dla polskich uczelni, będzie jednym z najsilniejszych sygnałów oddolnych w ostatnich latach. Podsumujemy instytucjonalne przyczyny kryzysu, których zewnętrzną oznaką jest rankingowa zapaść naszych uczelni we wszystkich pomiarach.

Czytaj dalej

13 Cze

Wyjaśnienia techniczne na temat listu otwartego

Prosimy o przesyłanie aktów poparcia dla listu otwartego na adres mailowy zarzad@kkhp.pl. Optymalną formą poparcia jest uchwała rady instytutu lub rady wydziału. Ważne będą dla nas zarówno skany uchwał jak i informacje w imieniu Rady od władz jednostek o wyrażonym poparciu. Odpowiednio, przesyłamy list otwarty z dodatkowymi informacjami po napisaniu na adres zarzad@kkhp.pl

08 Mar

Pytania do kandydatów!

indeks ON1 kkhp_logo2

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, Zarząd Krajowy NZS i ruch społeczny Obywatele Nauki przedstawiają pytania skierowane do kandydatów na rektorów polskich uczelni. Uniwersytet to wspólnota, która powinna funkcjonować w oparciu o zasady uczciwej debaty i transparentności. Wszyscy ci, którzy będą dokonywać wyboru oraz ci, których ten wybór dotyczy, mają prawo dowiedzieć się w jakim kierunku będą zmierzały polskie uczelnie publiczne. Utrwalone na piśmie odpowiedzi kandydatów umieszczone zostaną na stronach występujących organizacji i podane przed wyborami do wiadomości publicznej.

 

ŚCIĄGNIJ PYTANIA -> PLIK PDF <-

15 Sty

Petycja w sprawie wyborów rektorów

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do podpisania przygotowanej przez nas petycji

Treść petycji

która jest  jest częścią ogólnopolskiej kampanii Komitetu Kryzysowego na rzecz otwarcia wyborów rektorskich w ośrodkach naukowych. Tę samą petycję w formie listu otwartego będziemy kierować do senatów uczelni bezprzymiotnikowych z uwzględnieniem podpisów sygnatariuszy pochodzących z danego ośrodka akademickiego.

Nasz list ma na celu zmianę stanu rzeczy, w którym wybory rektorskie – choć faktycznie mające decydujące znaczenie dla wszystkich członków społeczności akademickiej – są śledzone jedynie przez garstkę zainteresowanych. Chcemy, by wszyscy, niezależnie od tego, czy są studentami, czy dziekanami wydziałów, mieli możliwość wpływu na to, co kandydat na rektora będzie uczelni oferował; by wszyscy chętni mogli zadać pytania i wystosować żądania; by wszyscy niezadowoleni ze status quo mieli szansę wyartykułować swoje potrzeby wobec samych kandydatów. Chcemy, by wybory rektorskie były demokratyczne nie tylko w sensie proceduralnym, ale by stały się naprawdę naszą sprawą.

Petycja - wybory do senatu

W bieżącym roku czekają nas wybory rektora, wydarzenie wielkiej wagi, dotyczące całej społeczności uniwersyteckiej. My, niżej podpisani, chcielibyśmy, aby stało się ono przełomowym dla myślenia o uniwersytecie jako instytucji demokratycznej, jako dobru wspólnym. Urzeczywistnienie takiej wizji uniwersytetu możliwe jest tylko pod warunkiem, że jego rektor zostaje wyłoniony jako rzeczywisty reprezentant wspólnoty uniwersyteckiej jako całości. Decyzje, które reprezentant ten będzie podejmować, powinny być motywowane odpowiedzialnością za i wobec wszystkich członków tej wspólnoty.
Dlatego też niżej podpisani apelują do Senatu o zorganizowanie otwartej kampanii wyborczej na stanowisko rektora i zapewnienie instytucjonalnych warunków jej przebiegu. Oczekujemy, że kandydaci, których lista powinna zostać ogłoszona odpowiednio wcześnie, będą przystępować do wyborów z programem, którego treść zostanie podana do wiadomości publicznej. W programie tym kandydaci ustosunkować się powinni do wyzwań i problemów środowiska, które będą reprezentować. Prócz kwestii związanych z funkcjonowaniem poszczególnych instytutów i wydziałów, w programach tych powinny się znaleźć informacje na temat polityki, jaką kandydaci zamierzają prowadzić względem poszczególnych stanów uniwersyteckich: pracowników technicznych i administracyjnych, studentów, doktorantów, adiunktów i pracowników samodzielnych. Zwracamy się również o przedstawienie - wraz z uzasadnieniem - kandydatur na stanowiska prorektorów i kanclerza uczelni. Dla urzeczywistnienia takiej wizji wyborów rektorskich postulujemy organizację cyklu debat z kandydatami, służących zapoznaniu się z ich programem wyborczym. Podczas tych spotkań publiczność będzie mogła zadawać pytania dotyczące interesujących ją aspektów polityki uczelnianej, jaką zamierzają prowadzić kandydaci. By móc rzetelnie spełnić swoją funkcję, debaty te powinny się odbyć w terminach poprzedzających odpowiednio termin wyborów i być otwarte dla wszystkich członków środowiska. Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić, że nie postulujemy zmiany trybu, w jakim odbywają się wybory rektorów, ale przedefiniowanie ich znaczenia dla społeczności uczelni.
Wiele się dziś mówi o konieczności wprowadzenia większej przejrzystości procedur obowiązujących w świecie uniwersytetu i nauki. Zorganizowanie otwartej kampanii na stanowisko rektora stanowić będzie doskonały wzorzec jawności. Uprzednia znajomość kierunku polityki, jaką zamierzają prowadzić poszczególni kandydaci, stworzy możliwość demokratycznej kontroli i rozliczania rektorów ze zobowiązań podjętych wobec instytucji, którą reprezentują. Możliwość świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym, zapewniona w ten sposób wszystkim członkom społeczności, nie tylko członkom Kolegium Elektorów, sprzyjać będzie kształtowaniu postaw obywatelskich i wytwarzaniu poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, tak na uczelni, jak i poza nią.
Tylko otwarta kampania wyborcza na stanowisko rektora da wspólnocie uniwersyteckiej, jako całości, poczucie samostanowienia, które jest w naszym przekonaniu kluczowe dla myślenia o autonomii uczelni. Chcielibyśmy, by autonomia, jaką cieszy się ta instytucja, przekładała się także na autonomię wszystkich jej członków, odzwierciedlając w ten sposób ducha humanizmu, w jakim powstawał uniwersytet. Pozbawiona tego, etycznego, wymiaru, autonomia uczelni traci kluczowy dla siebie wymiar. Demokratyczne upodmiotowienie w procesie wyborczym, o którym była mowa powyżej, jest ważnym krokiem na drodze do realizacji tego postulatu.
Niżej podpisani upatrują więc w zbliżających się wyborach rektora szansy nadania właściwego znaczenia pojęciu autonomii uniwersytetu, propagowania dobrych standardów instytucjonalnych oraz urzeczywistnienia idei uniwersytetu jako dobra wspólnego. Liczymy, że Senat Uniwersytetu podzieli ten pogląd i że zbliżające się wybory rektorów staną się przełomowym wydarzeniem w życiu naszej uczelni.

z wyrazami szacunku
Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

Anessi Thomas Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bachórz Agata Uniwersytet Gdański
Badura Kinga Uniwersytet Warszawski
Baranowski Paweł Uniwersytet Łódzki
Barańska Justyna Uniwersytet Wrocławski
Batko Roman Uniwersytet Jagielloński
Bellwon Bartosz Uniwersytet Gdański
Bendyk Mikołaj Uniwersytet Warszawski
Bendyk Mikołaj Uniwersytet Warszawski
Berezowski Marek Politechnika Śląska
Bęczkowska Urszula Uniwersytet Jagielloński
Biały Kamila Uniwersytet Łódzki
Bielenin-Lenczowska Karolina Uniwersytet Warszawski
Bieńkowska - Terlecka Joanna
Bogucki Marcin Uniwersytet Warszawski
Bogucki Krystian Uniwersytet Warszawski
Bojanowska Edyta Uniwersytet Warszawski
Borowska Beata Uniwersytet Warszwski
Borowska-Beszta Beata UMK
Borys Marcin Uniwersytet Warszawski
Brdulak Jakub Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Brylska Aleksandra Uniwersytet Warszawski
Brzezicka Barbara Uniwersytet Gdański
Brzostek Dariusz UMK Toruń
Bubczyk Robert Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Budzyński Robert Uniwersytet Warszawski
Bujak Artur Uniwersytet Jagielloński
Bukowski Andrzej Uniwersytet Jagielloński
Burski Jacek Uniwersytet Łódzki
Burszta Wojciech SWPS. Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Butko Igs Uniwersytet Gdański
Byszewski Jakub Uniwersytet Jagielloński
Chełchowska Katarzyna Uniwersytet Warszawski
Chilmon Władysław Uniwersytet Warszawski
Chmielewski Andrzej PJATK
Chomczyński Piotr Uniwersytet Łódzki
Cichocki Piotr Uniwersytet Warszawski
CIEPIELA KAMILA Uniwersytet ŁÓDZKI
Cierzniewska Ryszarda UKW
Cieślak Jan Piotr Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Cieślińska Barbara Uniwersytet w Białymstoku
Ciżewska-Martyńska Elżbieta Uniwersytet Warszawski
Cydejko Julia Uniwersytet Jagielloński
Czapliński Przemysław Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Czarnota Adam Uniwersytet w Białymstoku
Czekaj Rafał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Czerepaniak-Walczak Maria Uniwersytet Szczeciński
Czyczel Alicja
Czyżewski Marek Uniwersytet Łódzki
Danielewiczowa Magdalena Uniwersytet Warszawski
Dąbek Małgorzata PW
Dąbrowska Agnieszka Uniwersytet Jagielloński
Dąbrowski Maciej
Derra Aleksandra UMK Toruń
Dębska Katarzyna Uniwersytet Warszawski
Dolińska Jagoda Uniwersytet Warszawski
Domański Marek ASP Łódź
Domaradzka Aleksandra Uniwersytet Warszawski
Drabowicz Tomasz Uniwersytet Łódzki
Dudkiewicz Magdalena Uniwersytet Warszawski
Dworek Mateusz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dymmel Anna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dziekanowska Małgorzata Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dzierzgowska Anna Uniwersytet Warszawski
Dzierzgowski Sergiusz WSZKiPZ PW
Dzięgielewska Iga Uniwersytet Warszawski
Dzionek-Kozłowska Joanna Uniwersytet Łódzki
Dzwonkowska-Godula Krystyna Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii
Ejryszew Borys Uniwersytet Zaangażowany
Ejryszew Marta APS
Ejryszew Wiktor Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Engelking Wojciech Uniwersytet Warszawski
Faber-Wróblewska Katarzyna UP Kraków
Fabisiewicz Ewa
Falkowski Paweł Uniwersytet w Białymstoku
Ferenc Kamila Uniwersytet Warszawski
Ferenc Piotrowska Maria Uniwersytet Warszawski
Fila Aleksandra Uniwersytet Jagielloński
Florysiak Michał Uniwersytet Warszawski
Fryc Oliwia Uniwersytet Warszawski
Gabrielczak Piotr Uniwersytet Łódzki
Galent Marcin Uniwersytet Jagielloński
Gawlik Radosław absolwent Politechniki Wrocławskiej
Gdula Maciej Uniwersytet Warszawski
Gesella Aleksandra Uniwersytet Gdański
Gieorgica Jerzy Paweł Uniwersytet Przyrodnioczo-Humanistyczny w Siedlcach
Głowacka Ewelina Uniwersytet w Białymstoku
Goczyńska-Grondas Agnieszka Uniwersytet Łódzki
Gołaszewski Filip Uniwersytet Warszawski
GONET MACIEJ Politechnika Śląska
Gońda Marcin Uniwersytet Łódzki
Gorlach Krzysztof Uniwersytet Jagielloński
Gospodarczyk Marta Uniwersytet Warszawski
Gozdecki Gustaw Uniwersytet Warszawski
Grabowska Katarzyna Uniwersytet Warszawski
Grabowska Joanna UMK
Grinberg Daniel UwB
Gromak Zbigniew Uniwersytet w Białymstoku
Grzegorczyk Karolina Uniwersytet Warszawski
Grzesik Iwona Uniwersytet Opolski
Grzeszkiewicz-Radulska Katarzyna Uniwersytet Łódzki
Harasimowicz Julia Uniwersytet Warszawski
Hasiuk-Świerzbińska Magdalena Akademia Teatralna
Hass Weronika
Helak Monika
Herczyńska Sara Uniwersytet Warszawski
Horolets Anna UG
Hostyński Lesław Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Hryciuk Renata Uniwersytet Warszawski
Hummel Agata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jabłoński Wojciech Uniwersytet Łódzki
Jacyno Małgorzata Uniwersytet Warszawski
Jakieła Kinga Uniwersytet Warszawski
Jakubowicz-Prokop Zofia Uniwersytet Warszawski
Jamka Ryszard Uniwersytet Warszawski
Jurkowski Kajetan Uniwersytet Warszawski
Kaczmarczyk Brian Uniwersytet Warszawski
Kaczmarek Łukasz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kaleta Marek Uniwersytet Warszawski
Kalinowski Jan Uniwersytet Warszawski
Kalinowski Mateusz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kałamucka Wioletta Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kałuża Krystyna Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Karczewski Maciej Uniwersytet w Białymstoku
Kaźmierczak Magda Uniwersytet Warszawski
Kaźmierska Kaja Uniwersytet Łódzki
Kącka Eliza Uniwersytet Warszawski
Kielak Aleksandra Uniwersytet Śląski
Kilias Jarosław Uniwersytet Warszawski
Klewenhagen Adam Uniwersytet Warszawski
Klimont Gabriel Uniwersytet Warszawski
Kocik Krzysiek Uniwersytet Jagielloński
Kociuba Jolanta Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kokoszka Karol Uniwersytet Warszawski
Kolasa-Nowak Agnieszka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Koliński Rafał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kołodziejska Marta
Kondrat Krzysztof absolwent UwB
Konecki Krzysztof Uniwersytet Łódzki
Koper Beata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kordasiewicz Anna Uniwersytet Warszawski
Korolczuk Elżbieta Uniwersytet Warszawski
Korus Norbert Uniwersytet Gdański
Kostera Monika Bradford University
Kostyra Karolina Uniwersytet Śląski
Kościńska Justyna Uniwersytet Warszawski
Kowalczyk Izabela UAP Poznan
Kowalska Beata Uniwersytet Jagielloński
Kowalska Małgorzata Uniwersytet w Białymstoku
Kowszuk Karolina
Kowzan Piotr Uniwersytet Gdański
Kozek Wiesława Uniwersytet Warszawski
Kozłowski Maciej Uniwersytet Łódzki
Krajniak Radosław Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krawczuk Agnieszka Uniwersytet Gdański
Krawczyk Stanisław Uniwersytet Warszawski
Kronenberg Jakub Uniwersytet Łódzki
Krot Bartosz Uniwersytet w Białymstoku
Krot Michał Uniwersytet w Białymstoku
Król Agnieszka Uniwersytet Jagielloński
Krzykawski Michał Uniwersytet Śląski
Kubicki Roman Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kubik Karolina Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Kubisa Julia Uniwersytet Warszawski
Kubisa Julia Uniwersytet Warszawski
Kucharczyk Katarzyna
Kuczyński Jacek Uniwersytet Warszawski
Kulesza Dariusz Uniwersytet w Białymstoku
Kulig Joanna
Kurzej Michał UJ
Kusiak Joanna ASP Warszawa
Kusio Urszula Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kussy Angelina Uniwersytet Warszawski
Kuter Patrycja Uniwersytet Warszawski
Kuziak Michał Uniwersytet Warszawski
Kwiatkowska Magdalena Uniwersytet Warszawski
Kwiatkowska Paulina Uniwersytet Warszawski
Kwiatkowski Leszek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kwiatkowski Mateusz Uniwersytet Warszawski
Laskowski Piotr Uniwersytet Warszawski
Latkowski Paweł UJ
Lawrynow Daria Uniwersytet Warszawski
Lechnio Maciek Uniwersytet Warszawski
Leniarska Aleksandra Uniwersytet Warszawski
Leonik Jacek Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Lesisz Ludmiła Uniwersytet Warszawski
Leszczyński Filip Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Leśniak Piotr The University of Edinburgh Wlk. Brytania
Leśniewicz Filip Uniwersytet Jagielloński
Lipiński Kamil Uniwersytet Warszawski
Lis Maciej Uniwersytet Warszawski
Lizak Marta
Łątkowski Mikołaj Uniwersytet Warszawski
Łoś Iwo Uniwersytet Warszawski
Łuczyn Ryszard Uniwersytet Warszawski
Łuszyńska Izabela Uniwersytet w Białymstoku
Mackiewicz Michał Uniwersytet Łódzki
Madyda Aleksander Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Majewski Jacek Politechnika Śląska
Malawska Sonia Uniwersytet Warszawski
Maleszyk Michał Uniwersytet Gdański
Malinowska Ewa Uniwersytet Łódzki
Malinowska Joanna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Markiewicz Barbara Uniwersytet warszawski
Matera Paulina Uniwersytet Łódzki
Matera Rafał Uniwersytet Łódzki
Matysiak Jakub Uniwersytet Warszawski
Mazur Joanna Uniwersytet Warszawski
Mazurkiewicz Jakub Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
Michalik Piotr Uniwersytet Warszawski
Mierzejewski Mikołaj Uniwersytet Warszawski
Mieszkowska Martyna Uniwersytet Warszawski
Minda Małgorzata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Misztal Wojciech Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Moll Łukasz Uniwersytet Śląski
Morozewicz Marzanna Uniwersytet w Białymstoku
Motyl Karol Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Mrowiński Paweł Uniwersytet Warszawski
Mroz Mateusz Uniwersytet Warszawski
Mrozowicki Adam Uniwersytet Wrocławski
Mucha Janusz AGH w Krakowie
Murawska Santana Uniwersytet Śląski
murzicz sandra
Myślińska Paulina Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
Nowak Andrzej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii
Nowakowicz Barbara Uniwersytet Warszawski
Nowicka Magdalena Uniwersytet Łódzki
Nowosad Mścisław Uniwersytet Warszawski
Nurek-Malinowska Małgorzata Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
Ochinowski Tomasz Uniwersytet Warszawaski
Odziemczyk Idalina Uniwersytet Jagielloński
Olesik Marta
Olędzki Michał Uniwersytet Warszawski
Onyszkiewicz Maria Uniwersytet Warszawski
Opara Natalia
Orzechowski Jan Uniwersytet Warszawski
Osiński Grzegorz WSKSiM
Osiński Zbigniew Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Ostolski Adam Uniwersytet Warszawski
Ostrowska Agata Uniwersytet Warszawski
Ostrowski Piotr Uniwersytet Warszawski
Ozimek Magdalena Uniwersytet Opolski
Pałka Przemysław
Pańków Marcin Uniwersytet w Białymstoku
Partyga Ewa IS PAN
Paszyński Piotr Uniwersytet Warszawski
Pawlaczyk Daria Uniwersytet Gdański
Pawlik Adam
Paždjerski Dušan-Vladislav Uniwersytet Gdański
Perzycka Elzbieta Uniwersytet Szczeciński
Pieniążek Paweł Uniwersytet Łódzki
Pietruczuk Katarzyna Uniwersytet Warszawski
Podemski Krzysztof Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Podskarbi Marek Uniwersytet Gdanski
Pokropski Marek Uniwersytet Warszawski
Polak Beata Anna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polak Tomasz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Popko Dariusz Uniwersytet w Białymstoku
Popow Karol Uniwersytet Warszawski
Pospieszna Anna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pospiszyl Michał Polska Akademia Nauk
Potulicka Eugenia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prorok Lucyna Uniwersytet Łódzki
Przeniosło Radosław Uniwersytet Warszawski
Przychodzeń Halina Uniwersytet Warszawski
Pytlik Michał Uniwersytet Opolski
Pytlik Szymon Uniwersytet Opolski
Radomski Andrzej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Rafa Katarzyna Uniwersytet Jagielloński
Rapp Natalia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ratecka Anna Uniwersytet Jagielloński
Raube Sławomir Uniwersytet w Białymstoku
Rek-Woźniak Magdalena Uniwersytet Łódzki
Rosiński Maciej Uniwersytet Warszawski
Rozmus Mateusz AGH
Rudnicka Joanna
Rukat Rafał Uniwersytet Warszawski
Rybak Marta Uniwersytet Warszawski
Rylska Izabella Uniwersytet Warszawski
Rzeńa Agnieszka Uniwersytet Łódzki
Sajdak Tadeusz Uniwersytet Warszawski
Sawczuk Michał Uniwersytet Jagielloński
Schmidt Jagoda Uniwersytet Warszawski
Scisly Aleksandra Uniwersytet warszawski
Sidor Ewa Politechnika Białostocka
Siemaszko Agata Uniwersytet Gdański
Siuda Anna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Skiba Sławomir Uniwersytet Opolski
Skóra Pola Uniwersytet Warszawski
Skrzypczak Alicja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Skuczyńska Beata Uniwersytet Warszawski
Sobolewska Anna Uniwersytet Warszawski
Sochoń Karolina Uniwersytet w Białymstoku
Sokołowicz Mariusz Uniwersytet Łódzki
Sommer Łukasz Uniwersytet Warszawski
Spiewak Jan Uniwersytet Warszawski
Stachowiak Jerzy Uniwersytet Łódzki
Stambulski Michał Uniwersytet Wrocławski
Stańczyk Filip Uniwersytet Jagielloński
Staroszczyk Magdalena Uniwersytet Warszawski
Stawicki Andrzej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Stawicki Krzysztof
Stec Piotr UO
Stefaniak Łukasz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Stępień Miłosława
Susmanek Ella Uniwersytet Muzyczny Fr. Chopina
Szarfenberg Ryszard Uniwersytet Warszawski
Szarota Zofia Uniwersytet Pedagogiczny
Szczepanik Jaroslaw Uniwersytet Warszawski
Szcześniak Magda Uniwersytet Warszawski
Szefler Jakub Uniwersytet Gdański
Szmiot Dagmara UG
Sztaudynger Jan Jacek Uniwersytet Łódzki
Szumiło Mirosław Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Szumowski Maciej Uniwersytet Warszawski
Szurpicki Marcin Uniwersytet w Białymstoku
Szyłak Magdalena Uniwersytet Gdański
Szymańska Justyna Uniwersytet Warszawski
Śmiechowski Kamil Uniwersytet Łódzki
Śpiewak Jan Uniwersytet Warszawski
Takeuchi Monika Uniwersytet Warszawski
Teleżyńska Helena Uniwersytet Warszawski
Teleżyńska Irena Uniwersytet Warszawski
Temkin Aleksander Uniwersytet Warszawski
Trela Grzegorz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Trzask Maciej Uniwersytet Warszawski
Tubelewicz Piotr Uniwersytet Warszawski
Tylicka Roksana Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wachowski Jacek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Walczak-Duraj Danuta Uniwersytet Łódzki
Walendziuk Łukasz ASP w Warszawie
Walkiewicz Lech UMK w Toruniu
Waniek Katarzyna Uniwersytet Łódzki
Warakomska Aleksandra Uniwersytet Gdański
Warat Marta Uniwersytet Jagielloński
Warwas Izabela Uniwersytet Łódzki
Wasilewski Marcin Uniwersytet Łódzki
Wąsiewicz Ewelina Uniwersytet Łódzki
Werner Mateusz UKSW
Wiaderny Jacek Uniwersytet Warszawski
Wielgo Jakub Uniwersytet Warszawski
Wierzbicka Katarzyna Uniwersytet Warszawski
Wiewiorowski Jacek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Więch Magdalena Uniwersytet w Białymstoku
Wijaczka Jacek UMK w Toruniu
Willaume Małgorzata-Julia
Wiśniewska Maria Uniwersytet Warszawski
Wiśniewski Tomasz Uniwersytet Warszawski
Witkowska Diana
Witkowska Halszka Uniwersytet Warszawski
Witowski Dariusz DSW we Wrocławiu
Wołkowicz Anna Uniwersytet Warszawski
Woroniecka Marta
Woźniak Monika Uniwersytet Warszawski
Woźniak Wojciech Uniwersytet Łódzki
Wójcik Szymon Uniwersytet Łódzki
Wójtowski Michał Uniwersytet Warszawski
Wróblewski Jarosław Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wysłobocki Tomasz Uniwersytet Wrocławski
Zalewska Elżbieta Uniwersytet Łódzki
Załuski Tomasz Uniwersytet Łódzki
Zapała Agnieszka Uniwersytet Jagielloński
Zaporowski Zbigniew Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zasztowt Leszek Uniwersytet Warszawski
Zawisza Rafał Uniwersytet Warszawski
Zbrożek Aleksander Uniwersytet Warszawski
Zglińska Małgorzata Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zgliński Marcin Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Zmysłowska Agnieszka Uniwersytet Warszawski
ZNP UwB Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
Zowczak Magdalena Uniwersytet Warszawski
Zubik Mateusz Akademia Muzyczna w Krakowie
Żłobicki Wiktor Uniwersytet Wrocławski

[signature]

Poinformuj o tym znajomych