Wykłady Okupacyjne KKHP przed Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (19 maja 2015)