Relacja z protestu pod pałacem Staszica , Czy nauka pójdzie z dymem?, 21 października 2015


RELACJA Z AKCJI PROTESTACYJNEJ KOMITETU KRYZYSOWEGO HUMANISTYKI POLSKIEJ


P1000032(1)


 

Nasz happening podsumowuje osiem lat polityki rządu wobec polskich placówek naukowych. Fakty mówią same za siebie. Wyższe szkolnictwo w Polsce i placówki naukowe pogrążone są w głębokim kryzysie. Obecna polityka wobec nauki i szkolnictwa wyższego nie może być kontynuowana – niezależnie od tego, jakie partie obejmą rządy po wyborach.

Systemowe zmiany w nauce i szkolnictwie nie mogą czekać. Tymczasem Pani Premier Ewa Kopacz – szef polskiego Rządu – wybrała strategię przeczekiwania.

Oto kalendarium ostatnich działań Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej:

– 3 lutego 2015: Kongres KKHP w Fundacji Batorego. Wysyłamy do Premier Ewy Kopacz postulaty, poparte przez 70 instytutów i wydziałów uczelni polskich. Brak odpowiedzi od Pani Premier.

– 10 czerwca 2015: Czarna Procesja Nauki, która przeszła od Uniwersytetu Warszawskiego pod Urząd Rady Ministrów. Pod Kancelarią złożyliśmy nasz apel do Pani Premier. Jedyna odpowiedź ze strony rządu: „Jesteście terrorystami”.

– 30 lipca 2015: Konferencja prasowa pod Kancelarią Premiera Rady Ministrów. Brak reakcji Rządu.

Nasz protest wobec milczenia Premier RP Ewy Kopacz jest również sygnałem dla następnego Rządu, jakikolwiek by nie był: nie odkładajcie spraw nauki i szkolnictwa wyższego na półkę.

Konieczne są systemowe zmiany w szkolnictwie wyższym: poprawa jakości kształcenia w szkołach wyższych (i na wszystkich stopniach edukacji), poprawa warunków pracy wszystkich pracowników naukowych, a zwłaszcza doktorantów i adiunktów, zmiany struktury finansowania uczelni m. in. przez zmianę tzw. algorytmu, przez zmiany systemu ewaluacji jednostek, zwiększenie jawności procedur. Trzeba zapewnić dostęp do kształcenia na wysokim poziomie na terenie całej Polski, a nie tylko w kilku największych ośrodkach, trzeba zapewnić ciągłość badań naukowych w kluczowych dla rozwoju nauki i społeczeństwa dziedzinach. Trzeba chronić uczelnie artystyczne i ośrodki kultury.

Nie ma już czasu. Społeczeństwo upomni się o swoje prawa.

kkhp


 

Artykuły prasowe o happeningu:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,407034,humanisci-mamy-kryzys-szkolnictwa-minister-nauki-to-happening-polityczny.html

http://wpolityce.pl/polityka/269211-humanisci-alarmuja-szkolnictwo-wyzsze-w-polsce-jest-w-glebokim-kryzysie