„Polityka jako troska o dobro wspólne” – Otwarcie prezydentury Andrzeja Dudy

Dziś objął urząd prezydencki dr Andrzej Duda – człowiek, który dostrzega sprawy pojedynczych ludzi i całego społeczeństwa.

Jeszcze w czasie poprzedzającym wybory dr Andrzej Duda dawał wyraz swojemu zaangażowaniu w problemy ludzi nauki, między innymi odpowiadając na pytania, kierowane przez KKHP do kandydatów na prezydenta, a jako Prezydent- elekt spontanicznie reagując na protest Czarnej Procesji Nauki w przemówieniu na temat sytuacji polskiej humanistyki w dniu 10. 06.2015

Przypomnijmy sobie te słowa, życząc nowemu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej wszelkiej pomyślności w realizacji wszystkich szczytnych zamierzeń, także w sferze nauki i szkolnictwa. Oby się spełnił projekt budowy porozumienia w polityce i między politykami – stworzenia tak nam wszystkim potrzebnej przestrzeni politycznej, to jest pola do realnego działania na rzecz dobra wspólnego,

którą wypracowuje także

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

Z Orędzia Prezydenta RP Andrzeja Dudy:

*

Dojrzewałem do polityki, polityki rozumianej jako dobro wspólne, w znaczeniu polskiego narodu, polskiego państwa, państwa sprawiedliwego, w którym wszyscy obywatele traktowani są równo, które broni słabszych i nie musi bać się silnych.

*

I chcę, proszę Państwa, dzisiaj bardzo mocno powiedzieć: Jednym z podstawowych oczekiwań jest to, abyśmy zaczęli odbudowywać wspólnotę. Ludzie marzą o takiej wspólnocie, jak wśród Polaków powstała w latach 80., w czasach „Solidarności”.

*

I dlatego mówię dzisiaj do ludzi o różnych poglądach, o różnym światopoglądzie: wierzących i niewierzących, proszę o wzajemny szacunek, proszę o to, byśmy szanowali swoje prawa, oczywiście bez narzucania ich innym, ale żebyśmy umieli te prawa nawzajem szanować. Proszę, abyśmy umieli szanować się nawzajem.

*

Szacunek musi być podstawą wspólnoty.

*

Tylko wtedy, gdy jesteśmy wspólnotą, możemy naprawić Polskę.

*

Mamy dwa wielkie sukcesy ostatnich 26 lat. Zdobyliśmy się na wolność, weszliśmy do NATO, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Polacy w zdecydowanej większości są z tego zadowoleni. To wielkie dzieło, które zostało dokonane.

*

Trzeba szukać tego, co wspólne, trzeba szukać tego, co łączy, po to, by także w przestrzeni międzynarodowej budować wspólnotę. Dziś Polacy tego też bardzo oczekują: dobre stosunki są gwarancją pokoju i bezpieczeństwa.

*

Dzisiaj naszym największym problemem są wyjeżdżający z Polski młodzi ludzie, wyjeżdżający za pracą, wyjeżdżający za godnym życiem, szukający dla siebie szansy.

*

Musimy kulturę wspierać także tutaj w kraju. Znikają instytucje kultury, zwłaszcza w tej Polsce powiatowej, ale także w wielkich miastach, dzisiaj polska kultura wymaga mecenatu, mecenatu ze strony państwa. Będzie miała z całą pewnością swojego patrona w prezydencie Rzeczypospolitej.

*

Powinniśmy razem służyć ludziom, to wielkie zadanie na najbliższe lata.

*

Wiele jest możliwe, jeśli działamy razem i działamy zgodnie.

prezydent

  (ms/kkhp)