Komunikat po spotkaniu KKHP z przedstawicielami PiS, 25 września 2015


Dnia 24 września bieżącego roku o godz. 12.00, w gmachu Sejmu RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej z posłami Prawa i Sprawiedliwości, zasiadającymi w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży: Włodzimierzem Bernackim, Ryszardem Terleckim i Jerzym Żyżyńskim. KKHP reprezentowali: Małgorzata Jacyno, Monika Helak, Marek Kisilowski, Zbigniew Osiński, Marian Srebrny i Aleksander Temkin.
Obie strony zgodziły się co do następujących pięciu strategicznych dla polskiej nauki celów:

1. Trzeba przyjąć zasady umożliwiające zrównoważony rozwój wszystkich ośrodków naukowych i naukowo-dydaktycznych, bez poświęcenia rozwoju mniejszych placówek na rzecz wzmocnienia placówek w wielkich miastach. Wiąże się to przede wszystkim z odejściem w finansowaniu uczelni od dominującej roli liczby studentów i doktorantów w ustalaniu wysokości dotacji podstawowej. Każdy ośrodek powinien uzyskiwać fundusze umożliwiające normalne funkcjonowanie, algorytm powinien być traktowany jako wykaz celów stawianych uczelniom i placówkom badawczym, nie zaś jako reguły rywalizacji między ośrodkami.

2. W latach 2016-2020, począwszy od 2016 roku, powinien nastąpić stopniowy wzrost wydatków na naukę w wysokości 0,15 % PKB rocznie.

3. Przyszły wzrost finansowania nauki powinien w zdecydowanej większości zostać przeznaczony na stabilne, strukturalne finansowanie działalności naukowej.

4. Należy stworzyć finansowe i organizacyjne podstawy dla wprowadzenia (dozwolonej w prawie o szkolnictwie wyższym) wielości ścieżek kariery akademickiej: etatów dydaktycznych, dydaktyczno-badawczych i badawczych, ale z zastrzeżeniem, że a) wszystkie będą finansowane z dotacji podstawowej/dydaktycznej, nie zaś z grantów; b) będą w adekwatny sposób rozliczane i oceniane.

5. Należy położyć kres obecnej patologicznej sytuacji młodszych pracowników naukowych. Niejasny status doktorantów i destabilizacja warunków pracy adiunktów powinny ustąpić godziwym warunkom działalności badawczej i zatrudnieniu na bezterminową umowę o pracę jako właściwej formie zatrudnienia na wszystkich etapach kariery naukowej.

Warszawa, dn. 25 września 2015 r.