Uchwała Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Zwracamy Państwa uwagę na niedawną uchwałę Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.