Kategorie
Dokumenty

List otwarty

Szanowny Pan Prezydent RP Andrzej Duda

Szanowna Pani Prezes Rady Ministrów RP Beata Szydło

Szanowny Pan Wiceprezes Rady Ministrów RP Jarosław Gowin

Szanowny Pan Poseł Ryszard Terlecki, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Szanowny Pan Poseł Sławomir Neumann, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska

Szanowny Pan Poseł Paweł Kukiz, Przewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz’15

Szanowny Pan Poseł Ryszard Petru, Przewodniczący Klubu Poselskiego Nowoczesna

Szanowny Pan Poseł Władysław Kosiniak Kamysz, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

LIST OTWARTY O „PRAWDZIWEJ REFORMIE UNIWERSYTETU”

Kategorie
Dokumenty

Informacja prasowa

Dekada zwijania państwa w edukacji

Na konferencji prasowej organizowanej 4. października przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej wraz ze stowarzyszeniem Miasto jest Nasze poruszymy problem nasilającego się kryzysu państwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Będzie to pierwsza okazja do podsumowania działań ministra Jarosława Gowina blisko rok po objęciu przez niego urzędu.

Nasze wystąpienie, podczas którego zaprezentujemy wspólny głos istotnej części środowiska naukowego w sprawie reform niezbędnych dla polskich uczelni, będzie jednym z najsilniejszych sygnałów oddolnych w ostatnich latach. Podsumujemy instytucjonalne przyczyny kryzysu, których zewnętrzną oznaką jest rankingowa zapaść naszych uczelni we wszystkich pomiarach.

Kategorie
Dokumenty

Wyjaśnienia techniczne na temat listu otwartego

Prosimy o przesyłanie aktów poparcia dla listu otwartego na adres mailowy zarzad@kkhp.pl. Optymalną formą poparcia jest uchwała rady instytutu lub rady wydziału. Ważne będą dla nas zarówno skany uchwał jak i informacje w imieniu Rady od władz jednostek o wyrażonym poparciu. Odpowiednio, przesyłamy list otwarty z dodatkowymi informacjami po napisaniu na adres zarzad@kkhp.pl

Kategorie
Dokumenty

Pytania do kandydatów!

indeks ON1 kkhp_logo2

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, Zarząd Krajowy NZS i ruch społeczny Obywatele Nauki przedstawiają pytania skierowane do kandydatów na rektorów polskich uczelni. Uniwersytet to wspólnota, która powinna funkcjonować w oparciu o zasady uczciwej debaty i transparentności. Wszyscy ci, którzy będą dokonywać wyboru oraz ci, których ten wybór dotyczy, mają prawo dowiedzieć się w jakim kierunku będą zmierzały polskie uczelnie publiczne. Utrwalone na piśmie odpowiedzi kandydatów umieszczone zostaną na stronach występujących organizacji i podane przed wyborami do wiadomości publicznej.

 

ŚCIĄGNIJ PYTANIA -> PLIK PDF <-

Kategorie
Dokumenty

Komunikat po spotkanie KKHP z przedstawicielami PiS

Dnia 24 września bieżącego roku o godz. 12.00, w gmachu Sejmu RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej z posłami Prawa i Sprawiedliwości, zasiadającymi w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży: Włodzimierzem Bernackim, Ryszardem Terleckim i Jerzym Żyżyńskim. KKHP reprezentowali: Małgorzata Jacyno, Monika Helak, Marek Kisilowski, Zbigniew Osiński, Marian Srebrny i Aleksander Temkin.

Obie strony zgodziły się co do następujących pięciu strategicznych dla polskiej nauki celów:

  1. Trzeba przyjąć zasady umożliwiające zrównoważony rozwój wszystkich ośrodków naukowych i naukowo-dydaktycznych, bez poświęcenia rozwoju mniejszych placówek na rzecz wzmocnienia placówek w wielkich miastach. Wiąże się to przede wszystkim z odejściem w finansowaniu uczelni od dominującej roli liczby studentów i doktorantów w ustalaniu wysokości dotacji podstawowej. Każdy ośrodek powinien uzyskiwać fundusze umożliwiające normalne funkcjonowanie, algorytm powinien być traktowany jako wykaz celów stawianych uczelniom i placówkom badawczym, nie zaś jako reguły rywalizacji między ośrodkami.
  2. W latach 2016-2020, począwszy od 2016 roku, powinien nastąpić stopniowy wzrost wydatków na naukę w wysokości 0,15 % PKB rocznie.
  3. Przyszły wzrost finansowania nauki powinien w zdecydowanej większości zostać przeznaczony na stabilne, strukturalne finansowanie działalności naukowej.
  4. Należy stworzyć finansowe i organizacyjne podstawy dla wprowadzenia (dozwolonej w prawie o szkolnictwie wyższym) wielości ścieżek kariery akademickiej: etatów dydaktycznych, dydaktyczno-badawczych i badawczych, ale z zastrzeżeniem, że a) wszystkie będą finansowane z dotacji podstawowej/dydaktycznej, nie zaś z grantów; b) będą w adekwatny sposób rozliczane i oceniane.
  5. Należy położyć kres obecnej patologicznej sytuacji młodszych pracowników naukowych. Niejasny status doktorantów i destabilizacja warunków pracy adiunktów powinny ustąpić godziwym warunkom działalności badawczej i zatrudnieniu na bezterminową umowę o pracę jako właściwej formie zatrudnienia na wszystkich etapach kariery naukowej.

Warszawa, dn. 25 września 2015 r.

Kategorie
Dokumenty

Wykłady Okupacyjne – ZWIASTUN

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=eV1GrHvQ_RQ”]

Kategorie
Dokumenty

Podziękowanie za współudział i pomoc przy organizacji Czarnej Procesji Nauki

W dniach 10-12 czerwca miały miejsce pierwsze po 1989 r. protesty środowiska akademickiego, zainicjowane przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, nawiązujące do tradycji Czarnej Procesji z 1789 roku. Tym razem o swoje prawa upomniały się środowiska akademickie. Symboliczne czarne flagi zawisły na wydziałach w większości ośrodków wojewódzkich: w Gdańsku, w Opolu, w Krakowie, w Lublinie, we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Zielonej górze, Białymstoku i Bydgoszczy. Oflagowaniu budynków w niektórych ośrodkach towarzyszyły inne akcje protestacyjne: uroczystości żałobne w Poznaniu, Gdańsku i Białymstoku, przejście w Czarnej Procesji Nauki pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Akcje wzbudziły duże zainteresowanie mediów i społeczeństwa.

Jesteśmy dumni ze skutków naszej dwuletniej pracy. Wspólnie, nam wszystkim, udało się doprowadzić do prawdziwego upodmiotowienia środowiska akademickiego. Nie powinniśmy słuchać więcej głosów o bierności, atomizacji i niezorganizowaniu naukowców. Solidarność jest możliwa – pierwsze po 1989 roku protesty akademickie to udowodniły.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w proteście: uczestnikom i organizatorom, mediom i służbie porządkowej, organizacjom, które pomogły nam w przygotowaniach:

– Uniwersytetowi Zaangażowanemu – za wszystko! – Solidarności akademickiej, szczególnie KZ UwB, KZ USZ, KZ UŚ, KZ UMFC, – Stowarzyszeniu „Miasto Jest Nasze” za pomoc w obsłudze medialnej protestów, – ZNP, szczególnie ZNP UwB, – NZS UG, NZS UKSW, NZS UAM, – Związkowi Zawodowemu Nauczycieli Akademickich UAM, – Krytyce Politycznej, – Nowemu Obywatelowi, – Związkowi Polskich Artystów Plastyków, – Demokratycznemu Zrzeszeniu Studentów – za przetarcie drogi. Zapraszamy do nadsyłania relacji z wydarzeń w różnych miejscach Polski. Zapraszamy do dalszych wspólnych działań!

Kategorie
Dokumenty

Czarna Procesja Nauki. Oświadczenie

CZARNA PROCESJA NAUKI

10 czerwca o godzinie 12:00

Uniwersytet Warszawski


Chcemy prawdziwej reformy!

W chwili, gdy nasze postulaty reform z takim trudem przebijają się do tych, którzy powinni rozumieć powagę sytuacji, idziemy do nich, pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w Czarnej Procesji Nauki. Będą z nami delegaci niemal wszystkich uniwersytetów publicznych w Polsce. Pokażmy rządzącym, że nie da się dłużej udawać, że „nic się nie stało”. Wręczmy im, tym razem w milczeniu, nasze postulaty, by podkreślić powagę kryzysu. Historia uczy, jeśli umiemy ją czytać, iż milczące marsze miewały głośne konsekwencje.

Kategorie
Dokumenty Relacje

Relacje w mediach o Wykładzie Okupacyjnym

Linki do portali informacyjnych:

Kategorie
Dokumenty

List otwarty do Prezydenta i kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie opinii doradcy społecznego Macieja Żylicza. Oświadczenie Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, (Warszawa, 30 kwietnia 2015)

List dostępny pod linkiem