Kategorie
Dokumenty

Wyjaśnienia techniczne na temat listu otwartego

Prosimy o przesyłanie aktów poparcia dla listu otwartego na adres mailowy zarzad@kkhp.pl. Optymalną formą poparcia jest uchwała rady instytutu lub rady wydziału. Ważne będą dla nas zarówno skany uchwał jak i informacje w imieniu Rady od władz jednostek o wyrażonym poparciu. Odpowiednio, przesyłamy list otwarty z dodatkowymi informacjami po napisaniu na adres zarzad@kkhp.pl

Kategorie
Dokumenty

Pytania do kandydatów!

indeks ON1 kkhp_logo2

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, Zarząd Krajowy NZS i ruch społeczny Obywatele Nauki przedstawiają pytania skierowane do kandydatów na rektorów polskich uczelni. Uniwersytet to wspólnota, która powinna funkcjonować w oparciu o zasady uczciwej debaty i transparentności. Wszyscy ci, którzy będą dokonywać wyboru oraz ci, których ten wybór dotyczy, mają prawo dowiedzieć się w jakim kierunku będą zmierzały polskie uczelnie publiczne. Utrwalone na piśmie odpowiedzi kandydatów umieszczone zostaną na stronach występujących organizacji i podane przed wyborami do wiadomości publicznej.

 

ŚCIĄGNIJ PYTANIA -> PLIK PDF <-

Kategorie
Dokumenty

Komunikat po spotkanie KKHP z przedstawicielami PiS

Dnia 24 września bieżącego roku o godz. 12.00, w gmachu Sejmu RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej z posłami Prawa i Sprawiedliwości, zasiadającymi w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży: Włodzimierzem Bernackim, Ryszardem Terleckim i Jerzym Żyżyńskim. KKHP reprezentowali: Małgorzata Jacyno, Monika Helak, Marek Kisilowski, Zbigniew Osiński, Marian Srebrny i Aleksander Temkin.

Obie strony zgodziły się co do następujących pięciu strategicznych dla polskiej nauki celów:

  1. Trzeba przyjąć zasady umożliwiające zrównoważony rozwój wszystkich ośrodków naukowych i naukowo-dydaktycznych, bez poświęcenia rozwoju mniejszych placówek na rzecz wzmocnienia placówek w wielkich miastach. Wiąże się to przede wszystkim z odejściem w finansowaniu uczelni od dominującej roli liczby studentów i doktorantów w ustalaniu wysokości dotacji podstawowej. Każdy ośrodek powinien uzyskiwać fundusze umożliwiające normalne funkcjonowanie, algorytm powinien być traktowany jako wykaz celów stawianych uczelniom i placówkom badawczym, nie zaś jako reguły rywalizacji między ośrodkami.
  2. W latach 2016-2020, począwszy od 2016 roku, powinien nastąpić stopniowy wzrost wydatków na naukę w wysokości 0,15 % PKB rocznie.
  3. Przyszły wzrost finansowania nauki powinien w zdecydowanej większości zostać przeznaczony na stabilne, strukturalne finansowanie działalności naukowej.
  4. Należy stworzyć finansowe i organizacyjne podstawy dla wprowadzenia (dozwolonej w prawie o szkolnictwie wyższym) wielości ścieżek kariery akademickiej: etatów dydaktycznych, dydaktyczno-badawczych i badawczych, ale z zastrzeżeniem, że a) wszystkie będą finansowane z dotacji podstawowej/dydaktycznej, nie zaś z grantów; b) będą w adekwatny sposób rozliczane i oceniane.
  5. Należy położyć kres obecnej patologicznej sytuacji młodszych pracowników naukowych. Niejasny status doktorantów i destabilizacja warunków pracy adiunktów powinny ustąpić godziwym warunkom działalności badawczej i zatrudnieniu na bezterminową umowę o pracę jako właściwej formie zatrudnienia na wszystkich etapach kariery naukowej.

Warszawa, dn. 25 września 2015 r.

Kategorie
Dokumenty

Wykłady Okupacyjne – ZWIASTUN

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=eV1GrHvQ_RQ”]

Kategorie
Dokumenty

Podziękowanie za współudział i pomoc przy organizacji Czarnej Procesji Nauki

W dniach 10-12 czerwca miały miejsce pierwsze po 1989 r. protesty środowiska akademickiego, zainicjowane przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, nawiązujące do tradycji Czarnej Procesji z 1789 roku. Tym razem o swoje prawa upomniały się środowiska akademickie. Symboliczne czarne flagi zawisły na wydziałach w większości ośrodków wojewódzkich: w Gdańsku, w Opolu, w Krakowie, w Lublinie, we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Zielonej górze, Białymstoku i Bydgoszczy. Oflagowaniu budynków w niektórych ośrodkach towarzyszyły inne akcje protestacyjne: uroczystości żałobne w Poznaniu, Gdańsku i Białymstoku, przejście w Czarnej Procesji Nauki pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Akcje wzbudziły duże zainteresowanie mediów i społeczeństwa.

Jesteśmy dumni ze skutków naszej dwuletniej pracy. Wspólnie, nam wszystkim, udało się doprowadzić do prawdziwego upodmiotowienia środowiska akademickiego. Nie powinniśmy słuchać więcej głosów o bierności, atomizacji i niezorganizowaniu naukowców. Solidarność jest możliwa – pierwsze po 1989 roku protesty akademickie to udowodniły.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w proteście: uczestnikom i organizatorom, mediom i służbie porządkowej, organizacjom, które pomogły nam w przygotowaniach:

– Uniwersytetowi Zaangażowanemu – za wszystko! – Solidarności akademickiej, szczególnie KZ UwB, KZ USZ, KZ UŚ, KZ UMFC, – Stowarzyszeniu „Miasto Jest Nasze” za pomoc w obsłudze medialnej protestów, – ZNP, szczególnie ZNP UwB, – NZS UG, NZS UKSW, NZS UAM, – Związkowi Zawodowemu Nauczycieli Akademickich UAM, – Krytyce Politycznej, – Nowemu Obywatelowi, – Związkowi Polskich Artystów Plastyków, – Demokratycznemu Zrzeszeniu Studentów – za przetarcie drogi. Zapraszamy do nadsyłania relacji z wydarzeń w różnych miejscach Polski. Zapraszamy do dalszych wspólnych działań!

Kategorie
Dokumenty

Czarna Procesja Nauki. Oświadczenie

CZARNA PROCESJA NAUKI

10 czerwca o godzinie 12:00

Uniwersytet Warszawski


Chcemy prawdziwej reformy!

W chwili, gdy nasze postulaty reform z takim trudem przebijają się do tych, którzy powinni rozumieć powagę sytuacji, idziemy do nich, pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w Czarnej Procesji Nauki. Będą z nami delegaci niemal wszystkich uniwersytetów publicznych w Polsce. Pokażmy rządzącym, że nie da się dłużej udawać, że „nic się nie stało”. Wręczmy im, tym razem w milczeniu, nasze postulaty, by podkreślić powagę kryzysu. Historia uczy, jeśli umiemy ją czytać, iż milczące marsze miewały głośne konsekwencje.

Kategorie
Dokumenty Relacje

Relacje w mediach o Wykładzie Okupacyjnym

Linki do portali informacyjnych:

Kategorie
Dokumenty

List otwarty do Prezydenta i kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie opinii doradcy społecznego Macieja Żylicza. Oświadczenie Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, (Warszawa, 30 kwietnia 2015)

List dostępny pod linkiem

Kategorie
Dokumenty

Odpowiedź Ministra na postulaty KKHP

Odpowiedź dostępna pod linkiem: odpowiedź ministra na postulaty KKHP

Kategorie
Dokumenty

Wymiana listów z Ministerstwem

Wymiana listów z Ministerstwem. Jeszcze raz proponujemy spotkanie grup „przygotowujących konkretne propozycje rozwiązań” – w pierwszej połowie kwietnia. Ale też zaczynamy powoli się przygotowywać na inne warianty.