Kategorie
Relacje

Relacja filmowa z Wykładów Okupacyjnych KKHP (Warszawa, 19 maja 2015)

Wykłady Okupacyjne KKHP (Warszawa, 19 maja 2015) przed Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Dnia 19 maja o godz. 12.00 w Warszawie przed budynkiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęła się symboliczna blokada ulicy Hożej, na której Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej zorganizował otwarte Wykłady Okupacyjne, poświęcone aktualnym  problemom szkolnictwa wyższego.

Kategorie
Relacje

Milcząc – mówiliśmy – relacja z Czarnej Procesji Nauki

Jak w 1789 roku Stan Trzeci, tak 10 czerwca roku 2015 o godz. 12:30 stan nauki zjednoczył się w Czarnej Procesji, zawiadamiając o grożącej nam cichej śmierci polskiej nauki.

IMG_8012(fot. MM/KKHP)

Kategorie
Dokumenty Relacje

Relacje w mediach o Wykładzie Okupacyjnym

Linki do portali informacyjnych:

Kategorie
Relacje

Kongres 3.02.2015 na video

Kongres Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej:

Kryzys uczelni – kryzys nauki – kryzys pracy:
Diagnozy, postulaty, rozwiązania

Prosimy o poinformowanie o tej stronie wszystkich znajomych i nieznajomych. Ważne, by tą drogą też mogli poznać ustalenia Kongresu.

Kategorie
Relacje

Spotkanie z Panią Minister Leną Kolarską-Bobińską

W dniu 26 lutego 2014 roku w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie odbyło się spotkanie nazwane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Okrągłym stołem humanistyki”. Wzięło w nim udział ok. 50 osób reprezentujących różne instytucje z całego kraju (rektorzy szkół wyższych, przewodniczący rad i komitetów, działacze organizacji naukowych i studenckich itp.). W obradach uczestniczyli dwaj członkowie Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej – Jan Sowa oraz Aleksander Temkin. W czasie obrad przedstawili oni listę 8 postulatów KKHP, która stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
Kategorie
Relacje

Stan debaty o humanistyce w Polsce

Stan debaty o humanistyce w Polsce – podstawowe problemy, bolączki i przykładowe rozwiązania.  Dokument podsumowujący konsultacje przeprowadzone w środowisku akademickim w styczniu 2014 r.
Kategorie
Relacje

Relacja z debaty programowej

Czas: 17 lutego (poniedziałek), godz. 12.00-15.00
Miejsce: Fundacja Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa
Paneliści:
Prof. Małgorzata Kowalska (UwB),
Prof. Andrzej Mencwel (IKP UW),
Prof. Stanisław Michałowski (JM Rektor UMCS),
Prof. Henryk Samsonowicz (IH PAN),
Dr. hab Jan Sowa (UJ),
Aleksander Temkin (UW),
Dr. hab. Izabela Wagner (IS UW)
Prowadzenie: Agata Czarnacka