Kategorie
Dokumenty

Oświadczenie

Wojny profesorów mają w sobie zawsze coś farsowego, utrudniają jednak uczelniom spełnianie swoich funkcji (recenzowanie i modelowanie polityk publicznych) i przenoszą się często na inne obszary życia społecznego. Względne stonowanie i minimalne uporządkowanie form prowadzenia sporów politycznych w środowisku akademickim leży w ogólnym interesie społecznym.

Część liberalnej opinii publicznej wydaje się radykalnie oddzielać przekonania światopoglądowe i polityczne od twierdzeń naukowych – uważamy, że to stanowisko jest błędne, chociażby ze względu na ukryte wartościowanie.

Część prawicowej opinii publicznej sądzi, że nieprzyjemności na tle światopoglądowym spotykają na uczelniach przede wszystkim konserwatystów – nie zgadzamy się również z tym rozpoznaniem.

Wszelkie propozycje w tej materii muszą mieć zapewnioną odpowiednią legitymizację i być projektowane tak, by służyły przez wiele kadencji, niezależnie od tego, która opcja polityczna będzie aktualnie sprawować władzę. Nowelizacja powinna bronić interesów wszystkich, a nie tylko przedstawicieli jednej strony sporów. Regulacje niespełniające tych warunków przyczynią się do pogłębienia negatywnych zjawisk.

Uwagi do projektu nowelizacji:

  1. Pojęcie „światopoglądu” wymaga doprecyzowania. Brak precyzji otwiera drogę do politycznej instrumentalizacji prawa.
  2. Zakotwiczenie „komisji dyscyplinarnej” „przy ministrze” stwarza możliwość instrumentalizacji politycznej tego narzędzia oraz pogłębienia politycznej polaryzacji środowiska akademickiego. Opowiadamy się za przemyśleniem umiejscowienia takiego ciała przy PAN/PAU itd i nadania mu charakteru komisji rozjemczej. Przepisy powinny umożliwiać także mediację w takich sprawach.
  3. Zgodnie z projektem pracownik naukowy nie może być zawieszony w pełnieniu obowiązków ze względu na toczące się przeciwko niemu postępowanie wyjaśniające, ale rektor wciąż ma prawo zawiesić naukowca w toku postępowania dyscyplinarnego. Uważamy, że należy zostawić możliwość zawieszenia ze względu na toczące się postępowanie wyjaśniające, ale zawęzić ją do postępowań dotyczących czynów będących przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego.