Kategorie
Dokumenty

Nauka dla Polski – Nasz pomysł na reformę

III Kongres Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej i Rady Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego

22 maja. 12 00 – 17 30. Marzyciele i rzemieślnicy, dom Braci Jabłkowskich, Bracka 25.

Zaproponujemy perspektywę konkretnych rozwiązań i realistycznych celów. Wyjdziemy poza ideologiczne bujanie w chmurach. Zapytamy o to, co działa a co nie działa w naszych instytucjach. Przedstawimy dylematy, na które musi odpowiedzieć każda reforma nauki.

Wydarzenie na FB:  https://www.facebook.com/events/641452992709959/


CENTRALIZACJA, AUTOKRACJA I PRYWATYZACJA
– oto wizja uzdrowienia naszych instytucji promowana przez zespoły pracujące przy Ministerstwie.

CENTRALIZACJA – a więc wykształcenie akademickie dla mieszkańców aglomeracji, wykształcenie zawodowe dla reszty. Dostęp do specjalistów, do naukowców dla metropolii, odcięcie od specjalistycznego akademickiego zaplecza dla reszty Polski. AUTOKRACJA – a zatem odebranie studentom i naukowcom współdecydującego o losach uczelni głosu.
PRYWATYZACJA – czyli cios w klasę średnią, korzystającą na publicznej edukacji.
Czy to jest wizja dobra dla rozwoju Polski? Będziemy o tym mówić na naszym Kongresie.

Jako Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej i RSZWIN ZNP sprzeciwiamy się szkodliwym ideom i pomysłom, które mogą już niedługo skrzywdzić polską naukę i szkolnictwo wyższe. III Kongres KKHP i RSZWIN ZNP przedstawi realistyczny głos reformatorski, alternatywny wobec centralizacyjnych i autokratycznych projektów reformy szkolnictwa wyższego. Prezentacja wiarygodnej, obywatelskiej wizji reformy pokaże potrzebę przyjęcia innej wizji naprawy państwa. Sprzeciwiamy się redukcji pozametropolitalnych uczelni oraz niszczeniu samorządności uniwersyteckiej. Kongres „Nauka dla Polski. Nasz pomysł na reformę” jest silnym znakiem sprzeciwu środowiska naukowego wobec ideologicznej i anachronicznej zarazem koncepcji reformy.

Plan Kongresu

12 00 – 13 00. Otwarcie

Wystąpienia przewodniczących RSZWIN ZNP i KKHP

Wystąpienia gości specjalnych. Swój udział potwierdzili:

prof. Małgorzata Jacyno – Instytut Socjologii UW
prof. Jerzy Żyżyński – Wydział Ekonomii, b. członek podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego
dr hab Maciej Gdula – Instytut Socjologii UW

13 00 – 13 45

Prezentacje propozycji założeń do ustawy o szkolnictwie wyższym
Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Niezależnego Zrzeszenia Studentów

prof. Piotr Stec – Dziekan Wydziału Prawa UO, KKHP
dr. Janusz Rak – Prezes RSZWIN ZNP
Jakub Krawiec – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego NZS ds studenckich

13 55 – 14 30 przerwa

14 30 – 15 30 Panele tematyczne; finanse, zarządzanie, kadry

Udział potwierdzili m.in:
prof. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
prof. Joanna Mytnik, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
Konstanty Gajda, kwestor Uniwersytetu Opolskiego

15 30 – 17 30. Dyskusja „Polityczne stawki reformy nauki”
Rozmowę poprowadzi Filip Konopczyński (Fundacja Kaleckiego)

prof. Jadwiga Staniszkis
red. Agata Szczęsniak, zastępczyni redaktora naczelnego OKO.Press
prof. Antoni Dudek, UKSW
red. Piotr Skwieciński, Wsieci