Kategorie
Relacje

Kongres 3.02.2015 na video

Kongres Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej:

Kryzys uczelni – kryzys nauki – kryzys pracy:
Diagnozy, postulaty, rozwiązania

Prosimy o poinformowanie o tej stronie wszystkich znajomych i nieznajomych. Ważne, by tą drogą też mogli poznać ustalenia Kongresu.

Część 1:
Otwarcie i postulaty.

Część 2:
Stanowiska partnerów związkowych

Część 3:
Wystąpienie Dyrektora NCN Andrzeja Jajszczyka

Część 4:
„Zwróćmy uniwersytety społeczeństwu” – wstęp do panelu

Część 5:
„Uniwersytet społeczny. O redefinicji pojęcia otoczenia społecznego uczelni”

Część 6:
Marcin Zaród: „Uniwersytet. Dzisiaj problemy, jutro kryzys, pojutrze…”

Część 7:
„Prekarny czy solidarny? Dwa modele uniwersytetu, dwa modele rynku pracy”

Część 8:
Izabela Wagner „Quo vadis universitas?”

Część 9:
„Związki zawodowe, szkolnictwo i właściwy model rozwoju Polski”.

Część 10:
„Uniwersytet śmieciowy. O destabilizacji stosunków zatrudnienia na polskich uczelniach”.